در آیین زرتشتی، دروغ یا دروج ماده دیوی است که اهریمن برای رواج ناراستی و فریب آفرید. او بدترین دیوی است که انسان را گرفتار چنگال خویش می کند.

+  90/04/27ساعت 4:3نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

در بسیاری از نقاط ایران، از جمله گلپایگان ، کتاب خوانی یکی از مراسم شب چله بوده است. خواندن شاهنامه، گلستان و کتاب های داستانی مانند سمک عیار و امیرارسلان نامدار در این شب مرسوم بوده . خانواده ها دور هم جمع می شدند و یک نفر برای آن ها کتاب می خواند. خواندن امیرارسلان نامدار تا آخرین شب های اسفند پایان می یافت. هر شب در پایان کتاب خوانی ، خواننده ی به نشانه ی اتمام شب نشینی می گفت:

هر نیکی و بدی که در کتاب است    

بر هم زنید که وقتِ خواب است

+  90/04/27ساعت 4:0نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

فرقی که هنرمندان امروز با هنرمندان قدیم دارند، صفا ، حقیقت، گذشت، عفو، اغماض و انصاف آن هاست. این ها صفاتی است که قدیمی ها داشتند و امروزی ها ندارند. در مقابلِ بخل، حسد، خودخواهی، تکبر و بی وفایی: این ها نیز صفاتی است که هنرمندان امروز دارند و قدیمی ها نداشتند. به عنوان مثال، من به بنان بد می گویم، بنان به من بد می گوید. ما هر دو به ادیب خوانساری بد می گوییم. ادیب به ما دو تا بد می گوید. ما سه نفر به ایرج بد می گوییم. ایرج به ما سه نفر بد می گوید. ما چهار نفر به شجریان بد می گوییم. شجریان به ما چهار نفر بد می گوید. ما پنج نفر به گلپایگانی بد می گوییم. گلپایگانی به ما پنج نفر بد می گوید. ما شش نفر به محمودی خوانساری بد می گوییم. خوانساری به ما شش نفر بد می گوید. بعد ما هفت نفر می شویم به هشتمی بد می گوییم، هشتمی به ما هفت نفر بد می گوید بعد هشت نفر می شویم با نهمی و همین طور به بالاتر و خلاصه، همه به هم بد می گوییم و هیچ کدام یکدیگر را قبول نداریم.

(گلبانگ محراب تابانگ مضراب، خاطرات سید جواد بدیع زاده. تهران: نشر نی، 1383، ص 24)

+  90/02/21ساعت 22:51نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوّه به فعل در می آورد.

بالزاک
+  90/02/21ساعت 22:48نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

دو شاعر در ضرورت کار نیک و پاداش آن شعر سروده اند. شاعر خوش بین گفته:

نیکی کن و هم به نیکی اندیش 

تا آن نیکی ترا رسد پیش

شاعر بدبین گفته:

تو بد مکن، ز بد بیندیش        

تا آن که بدی نیایدت پیش

گذشتگان گفته اند حرف بد بر/ از زبان بد باشد؛ هر که نکو کار است، همه نیکی از زبانش بر آید؛ و به گفته ی تازیان«الکلام صفت المتکلم».

شما چه طور حرف می زنید؟ مثل شاعر اول یا شاعر دوم؟

+  90/02/21ساعت 22:28نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

این کلمه را در طهران قدیم برای محافظت از آتش سوزی خانه ها روی دیوار می نوشتند.

                             جعفر شهری ، طهران قدیم، ج 4، ص 524

+  90/02/21ساعت 22:22نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

مردم قوچان می گویند: «اگر کتاب به صورت باز رها شود، شیطان آن را می خواند.»

                                      اترکنامه، ص 277

+  90/02/21ساعت 22:21نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

خواندن کتاب هزار و یک شب باعث در به دری و آلاخون و ولاخونی می شود.

                                      مثلی در زبان عامیانه  خودمان

+  90/02/21ساعت 22:19نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

قدت را چوبِ چوپان می توان گفت

لبت را بیل دهقان می توان گفت

ازان حسن جمالی که تو داری

تو را غول بیابان می توان گفت

+  90/02/21ساعت 22:18نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

کفن دزد از سخن دزد امتیاز فاحشی دارد

که آن پیراهنِ تن می برد؛ این جامه ی جان را

 جامی گیلانی ، شاعر سده ی دوازدهم

+  90/02/21ساعت 22:15نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

هرگز به سخن عجم ها [ایرانیان] اعتماد مکن که در کارها تقلب کنند.

                   هزار و یک شب، ترجمه ی عبداللطیف طسوجی،

                   حکایت حسن بصری و نور النسا

+  90/02/21ساعت 22:14نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

غرض از علم، محضِ معرفت است. بر بعضی عوضِ فیض، بغض آورد؛ مرض گردد.

+  90/02/21ساعت 22:13نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

من قلم دارم؛ تو گل داری. من خط دارم؛ تو بو داری.
+  90/02/21ساعت 22:11نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

بود خطاطی که هی خط می کشید

از برای رسم زحمت می کشید

گفتمش: جانا، چرا خط می کشی

از برای رسم زحمت می کشی

گفت: من تا زنده ام خط می کشم        

از برای رسم زحمت می کشم

+  90/02/21ساعت 22:10نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

بخشکد قلمی که قدمی را به حرکت نمی آورد.

                             علی حاتمی، سریال سلطان صاحبقران، 1354

+  90/02/21ساعت 22:6نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

گل قالی                   

آهنگ از عطاء الله خرم          خواننده : روان بخش، غلام علی

 

شب و روز قالی کرمان ببافم

                   ذره ذره ، تیکه تیکه

اگر خون از سر انگشتام بریزه

                   چیکه چیکه ، چیکه چیکه

شب و روز قالی کرمان ببافم   

                   ذره ذره ، تیکه تیکه

اگر خون از سر انگشتام بریزه


ادامه مطلب
+  90/02/21ساعت 22:3نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

طرح جلد کتاب شازده کوچولو در زبان های مختلف

http://www.am-soft.com/collezione/

+  90/01/28ساعت 1:10نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

http://www.sacred-texts.com/isl/index.htm

+  90/01/28ساعت 0:10نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

 

آهنگ از روح الله خالقی  شعر از حسین گل گلاب در آواز دشتی

ای ایران ای مرز پرگُهر

 

دور از تو اندیشهٔ بَدان

 

ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم

 

مهر تو چون، شد پیشه‌ام

 

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما

 

سنگ کوهت درّ و گوهر است

 

مهرت از دل کِی برون کنم

 

تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست

 

مهر تو چون، شد پیشه‌ام

 

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما

 

ایران ای خرّم بهشت من

 

گر آتش بارد به پیکرم

 

از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم

 

مهر تو چون، شد پیشه‌ام

 

در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما

 

ای خاکت سرچشمهٔ هنر

پاینده مانی تو جاودان

جان من فدای خاک پاک میهنم

دور از تو نیست اندیشه‌ام

پاینده باد خاک ایران ما

خاک دشتت بهتر از زر است

بَرگو بی مهرِ تو چون کنم

نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست

دور از تو نیست اندیشه‌ام

پاینده باد خاک ایران ما

روشن از تو سرنوشت من

جز مهرت در دل نپرورم

مهر اگر برون رود گِلی شود دلم

دور از تو نیست اندیشه‌ام

پاینده باد خاک ایران ما

 

+  90/01/20ساعت 17:50نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  | 

مقالات تاليفي

1. فرهنگ نگاري

· "اصول فرهنگ نگاري تخصصي" (1374) صنعت چاپ. ش 147. صص9-26.

· "بيست سوالي كه بايد هنگام خريد فرهنگ پرسيد" (1370)  فصلنامة كرمان. ش 3،ص95.

· "ترتيب و آرايش معاني در فرهنگ نگاري" (1372)  سروش. س15، ش686. صص 1-20.

·  "شواهد كلامي در فرهنگ عمومي" (1372) اطلاعات. ش20106. ص6.

· "طبقه بندي رده شناسي فرهنگها با نگرشي بر فرهنگهاي دوزبانه" (1370) مجلة زبانشناسي. س8، ش 2و1.صص 95-108.

· "فرهنگ انديشة نو، گامي نو" (1370) ادبستان. س2، ش9. ص21.

·  (دربارة فرهنگ انديشة نو، ويراستة ع. پاشايي)

·  "فرهنگ نگاري در ايران" (1372) همشهري. س3، ش 748. ص11.

· "فرهنگ نگاري در ايران و عوامل افت و خيز" (1374) همشهري. س1، ش253، ص6.

· "فرهنگ و فرهنگ نويسي در ايران" (1373)  فرهنگ آفرينش. ش49. ص6؛ ش51، ص10. (دو بخش)

· "لزوم و ضرورت تجديد نظر و ويرايش فرهنگها و واژه نامه ها" (1372) اطلاعات. ش20142. ص6.

· "مشخصه هاي فرهنگ نگاشتي: اطلاعات زباني و دايره المعارفي فرهنگ" (1370) مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد. س24، ش 1. صص26-3.

· "نقد و بررسي فرهنگ لغات و اصطلاحات مردم كرمان" (1370) فصلنامة كرمان. ش3. صص9-16.

· "نقدي بر فرهنگ جامع فرش ايران" (1372) مجلة فرش. س1، ش3. ص23-19؛ ش4. صص 9-26؛ ش5. صص 7-64. (سه بخش)

· كاربرد فرهنگ لغت در زبان آموزي و حل تمرينهاي كتاب فارسي" (1381) رشد آموزش ابتدايي.  س 6، ش44. صص24-18.

· "طرح فرهنگ نويسي به قلم دانش آموزان" (1380) رشد آموزش ابتدايي. س 5، ش 37. صص4-10.

·  “Lexicography in Iran” (1992) ABD (Asian- Pacific Book Development). Vol. 23, No. I. pp7-8. (چاپ ژاپن)

· " فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات" (1370) ادبستان. ش 21، صص 20-18. (نقد فرهنگ)

· " نگاهي به فرهنگ اصطلاحات سياسي و خبري" (1370) ادبستان. ش 21. صص1-20 (نقد فرهنگ).

· "فرهنگ داستان نويسان و شاعران كودكان و نوجوانان" (1372) سروش نوجوان. س6، ش66، صص 3-62.

· "نقد و بررسي اجمالي واژگان ادبيات داستاني" (1373) دوران. س 2. ش7و 6. صص9-88 (نقد كتاب).

· "فرهنگ فشردة دشواريهاي زبان انگليسي" (1369) كيهان فرهنگي. س7، ش3، ص39. (بررسي كتاب)

· "نقش ويراستاران و ويراستار ارشد در دايره المعارف زن ايراني" (1387) معارف.

· "فرهنگ تالشي" (نقد كتاب) (1378) نامة فرهنگستان، ويژه نامة گويش شناسي.

2. پارسي پژوهي

يادداشتهاي زير دربارة زبان فارسي در بخش "سخن روز" وبگاه شوراي گسترش زبان فارسي (persican-language.org) درج شده است.

·  بلاي مجهول نويسي

·  تغيير نقشي: فرايندهاي واژه سازي

·  تمريني در واژه سازي: ترجمك

·  روان شناسي زبان و بار عاطفي كلمات

·  غناي زبان فارسي

·  فرايندهاي واژه سازي: تكرار

·  شبه وند يا وندواره

·  اضافة مقلوب

3. زبان شناسي

·  "گونه هاي تحريف شدة امثال" (1372) اطلاعات، 27 اسفند، ص9.

· "گامي اصيل: درآمدي بر جامعه شناسي زبان از يحيي مدرسي" (1369) كيهان فرهنگي. س7، ش2. ص 42. (نقد كتاب).

· "زبان و شناخت/ الكساندر رومانويچ لوريا/ ترجمة حبيب اله قاسمي" (1369) كيهان فرهنگي. س7، ش2. ص 41. (نقد كتاب).

· "تحليل مقابله اي ساختهاي زبان فارسي و انگليسي" (1382) نامة پارسي. ش 8، ش3. صص 94-175.

· "مقابلة واژگاني و نحوي پسوند able- و معادلهاي آن در فارسي. (1379) فصلنامة علمي- پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراك. س 2. ش 9و 8. صص 88-179.

· "بررسي الگوهاي واژه سازي دردفتر اول فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي"  مجله زبانشناسی(1386)، ص22، ش1، صص118-109.

· "درآمدي بر گويش شناسي" (نقد كتاب) (1387) نامة فرهنگستان، ويژه نامة گويش شناسي.

· " اختصار در زبان فارسي" (1387) فصلنامة زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي اراك. صص 42-31.

· درنگ در زبان فارسي(1389) فصلنامة زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي اراك

4.ترجمه

· "ويرايش در ترجمه" (1374) فصلنامة مترجم. س5، ش18و 17. صص111-108.

· "نكاتي در ترجمه" (1377) فصلنامة مترجم. س 7، ش28. صص94-86.

· يادداشتهايي دربارة ترجمه" (1378) فصلنامة مترجم. س8، ش30، صص 6-81.

· "معيارهاي نقد و بررسي ترجمه ادبيات داستاني" (1379) مجموعه مقالات نخستين همايش ترجمة ادبي در ايران. مشهد: نشر بنفشه. صص 322-304. (مشترك)

· "فرهنگ در ترجمه و ترجمة عناصر فرهنگي"1383) فصلنامة مطالعات ترجمه. س2، ش5. صص49-31.

· "ترجمة بازيهاي زباني و صنايع لفظي با نگرشي خاص به ترجمة جناس" (1384) فصلنامة مطالعات ترجمه. س3، ش9. صص28-7.

· "كالبد شكافي ترجمة يك متن اقتصادي" (1378) فصلنامة علمي- پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراك. س2، ش5. صص 34-9.

· "تجربة اي در ترجمة معكوس" (1382) فصلنامة تخصصي علوم انساني. ش11. صص40-133.

· "فرهنگ زدايي در ترجمة انگليسي مرگ يزدگرد" (1384) فصلنامة تخصصي زبان و ادبيات فارسي.  ص1، ش4. صص 90-77.

· "نكته ها و ناگفته هاي ترجمه" (87-1385) دربارة ترجمه. ش 2، صص3،4،5،6.

·  "دربارة ترجمه" (1369) ادبستان. ش11. صص 60. (نقد كتاب)

· "روش ترجمة توصيفي و روشنگر قرآن ري" (1377) جامعه. س1، ش 53. ص 8. (نقد ترجمه)

· "بررسي ترجمه موازي مرگ يزدگرد" (1380) كتاب ماه ادبيات و فلسفه. س4، ش45، صص 9-66. (نقد ترجمه)

· "نقد فرهنگ گفته هاي طنزآميز" (1384) كتاب ماه ادبيات و فلسفه. س9، ش99 و  98. صص 104-99. (نقد ترجمه)

· "فوايد مقابلة ترجمه با متن اصلي" (1385) فصلنامة علمي- پژوهشي مطالعات ترجمه، س4، ش15، صص 31-7.

· "عناصر و واژگان فرهنگي در ارتباط بين زباني" (1386)  همشهري. بهمن ماه.

· "استاد شيشه جان" (نقد كتاب) (1386) دربارة ترجمه. صص 9-16.

· "نقد كتاب: روان شناسي دين" (1387) كتاب ماه دين. س11، ش128. صص 15-5.

· "پاسخ به آقای صلحجو"(1387) فصلنامة علمي- پژوهشي مطالعات ترجمه.

· تشبيه حرفي در واژه سازي انگليسي و راههاي معادليابي و معادلسازي براي آن در فارسي، فصلنامة مطالعات ترجمه

·  خیّام به روایت وینفیلد (معارف، مرکز نشر دانشگاهی)

5. آسیب شناسی اجتماعی فوتبال

The causes of sport crises and the ways of their prevention on the fields on social and psychological basis, Annual Conference, Milan(Italy), 20th to 22nd November 2008,Book of Abstract   (همکار)

17th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini (Greece), 22-24 May 2009, Book of Abstract    (همکار)

Causes of sport crises, ways of their elimination and a crisis-management strategic model, Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. 17, No. 2,2010, pp.79-83.      (همکار)       

6. مقالات متفرقه

· " بررسي درآمدي كوتاه بر باستان شناسي" (1369) كيهان فرهنگي. س7، ش3. صص 38. (بررسي كتاب)

· "نمايه: فهرست مندرجات مجله هاي جاري" (1370)  اطلعات سياسي- اقتصادي. س6، ش52و 51. ص114. (معرفي مجله)

· "بررسي كتاب تهران، جلد اول" (1371) ماهنامة همشهري. س1، ش 7، صص 3-42. (بررسي كتاب)

· "چهرة مخدوشي از گليم" (1372) دنياي فرش. س1، ش2. صص 5-44.

· "گزين گويه هايي از كتاب شازده كوچولو" (1387) ايران. س14، ش 3900، ص15. (نقد كتاب، چاپ آلمان)

·  "Colophons in Islamic and Western traditions with particular reference to Persian colophons" (2000) Nameh Baharestan. Vol. 1, No1. pp 5-10.

+  90/01/10ساعت 16:3نوشتۀ   حسن هاشمی میناباد  |